Douglas Lawson SMITH (RIN: 10769), son of John James SMITH and Esther Payton RICHARDSON , .


Children of Douglas Lawson SMITH and are:
1. Roxana SMITH (RIN: 10770) See Unknown CHADDOCK & Roxana SMITH