Edgar N. MACKINNON (RIN: 23028), son of David A. MACKINNON and Annie Maria BUTTERWORTH , in East Lake Ainslie, Inverness, Nova Scotia, CANADA. Doris  (RIN: 23110).


Children of Edgar N. MACKINNON and Doris are:
1. Alexander MACKINNON (RIN: 23104), b. 1953 See Alexander MACKINNON & ?
2. Duane MACKINNON (RIN: 23105)
3. Debbie MACKINNON (RIN: 23106)
4. Ruth MACKINNON (RIN: 23107)
5. Glenda MACKINNON (RIN: 23108)
6. Lorraine MACKINNON (RIN: 23109)

Notes for Edgar N. MACKINNON: