Teunis KRANKHEYT\CRANKHEIT (RIN: 37895), son of Hendrick KRANKHEYT\CRANKHEIT and Anitje BANCKER , was born abt. 1708. He married Antje VAN TASSEL 04 November 1728. Antje VAN TASSEL (RIN: 37753), daughter of Willem VAN TASSEL and Weyntje KRANKHEYT\CRANKHEIT , was born abt. 1711.


Notes for Teunis KRANKHEYT\CRANKHEIT:


Notes for Antje VAN TASSEL: