Hendrick KRANKHEYT\CRANKHEIT (RIN: 37896). Anitje BANCKER (RIN: 37897).


Children of Hendrick KRANKHEYT\CRANKHEIT and Anitje BANCKER are:
1. Teunis KRANKHEYT\CRANKHEIT (RIN: 37895), b. abt. 1708 See Teunis KRANKHEYT\CRANKHEIT & Antje VAN TASSEL