Edward MOSHER (RIN: 30953).


Children of Edward MOSHER and are:
1. Philip MOSHER (RIN: 30952), b. 1792 See Philip MOSHER & Hope MOSHER