Thomas Burns ACKER (RIN: 15711) was born [private] in Haliburton Cemetery, Pictou, Pictou, Nova Scotia, CANADA. He married Jessie Alexandra MACVICAR . Jessie Alexandra MACVICAR (RIN: 15709), daughter of Alexander David MACVICAR and Willina [Billie] MACDONALD , was born [private] in Glace Bay, Cape Breton, Nova Scotia, CANADA.


Children of Thomas Burns ACKER and Jessie Alexandra MACVICAR are:
1. Eleanor Alexandra ACKER (RIN: 15790), b. [private]
2. Margaret Christine ACKER (RIN: 15791), b. [private]