Unknown WHITMAN (RIN: 17279).


Children of Unknown WHITMAN and are:
1. John WHITMAN (RIN: 17278), b. abt. 1602 See John WHITMAN & Mary
2. Zacharias WHITMAN (RIN: 17280)

Notes for Zacharias WHITMAN: